You cannot place a new order from your country. United States

Algemene Voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle verkoopstransactie’s via de site www.basket4kids.com. Deze transactie’s zijn enkel geldig voor de Belgische markt en voor het Groot Hertogdom Luxemburg en Frankrijk. Voor alle bestellingen uit een ander land, gelieve ons te contacteren via ons mailadres (info@basket4kids.com). Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen op elk moment en dit zonder uitstel van in voege treding. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. U gaat hiermee dus een tijdelijke contractuele verbintenis aan met de onderneming Jam’Shop bvba waarvan de sociale zetel zich bevindt Chaussée de Nivelles 18-20 te 1420 Braine l’Alleud. Deze onderneming is ingeschreven bij de KBO onder het ondernemingsnummer 0845.743.493. Wij raden u dan ook aan deze algemene voorwaarden goed door te lezen.

2. BESTELLINGEN

Alle bestellingen gebeuren via internet via de site www.basket4kids.com. De aangeboden producten kunnen geleverd worden tot de voorraad uitgeput is. Indien het produkt niet meer in voorraad is wordt u gecontacteerd per brief of per mail. Indien u niet akkoord bent met de voorgestelde nieuwe leveringsdatum kanu de bestelling annuleren. De foto’s op de site zijn van informatieve aard. Zij hebben geen contractuele waarde.

3. PRIJZEN

De prijzen van onze producten op de site staan aangeduid in Euro inclusief BTW. De verzendingskosten zijn niet inbegrepen. Deze prijzen kunnen steeds gewijzigd worden. De aangerekende prijs is de prijs van het produkt op de dag van de bestelling. De faktuur zal steeds in Euro worden opgemaakt. Deze wordt geacht betaald te worden in zijn totaal en door middel van 1 globale storting. De verzendingskosten zijn het geheel van de kosten van de voorbereiding van de bestelling, de verpakkingskosten en de frankeerkosten. Alleen de geografische zone van de levering kan deze kosten beïnvloeden.

4. BETALINGSWIJZEN

U kan op verschillende manieren betalen: Bancontact / Visa / Mastercard / Paypal / iDeal. Deze betalingswijzen garanderen u een hoge veiligheid van de geldtransactie.

5. DE LEVERING

De goederen worden verstuurd naar het opgegeven adres van de klant met een leveringstermijn van 2 tot 5 werkdagen voor België en het Groot Hertogdom Luxemburg. Om deze levering zo goed mogelijk te laten gebeuren raden wij de klant aan een adres op te geven waar de bestelling tijdens de dag ontvangen kan worden. De leveringsperiode is een indicatie maar is niet dwingend. Deze levering wordt immers gedaan door een externe vervoermaatschappij. De levering wordt aan de geadresseerde overhandigd nadat deze zijn naam en handtekening heeft geplaatst op de leveringsbon. Indien deze persoon niet aanwezig is bij het aanbieden van de levering zal de vervoerder een bericht in de brievenbus laten waarbij er duidelijk wordt vermeld waar de bestelling kan opgehaald worden. Indien de bestelling niet wordt opgehaald is Jam’Shop bvba niet verantwoordelijk voor deze produkten. Bij eventuele klachten over de levering (beschadiging, vertragingen, ontbrekende produkten) moet de bestemmeling absoluut de nodige meldingen aanbrengen op het leveringsdocument.

6. PRIVACY

Bij de bestelling vragen wij u persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn om de behandeling en levering van uw bestelling efficiënt te kunnen doen (naam, voornaam, adres,....). Deze gegevens worden behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. In het kader van de wet op informatica en vrijheid van 6 januari 1978 beschikt de klant over het recht tot inzage en wijziging van deze gegevens. U kan ons hiervoor steeds schriftelijk contacteren via onze sociale zetel.

7. AANVAARDING DOOR DE KLANT

Door te klikken op de knop “Bevestigen” verklaart de klant akkoord te zijn met de bestelling en met het geheel van deze algemene voorwaarden. De ingebrachte gegevens zijn het bewijs van de bestelling en van de financiële transacties uitgevoerd door de klant. Deze algemene voorwaarden kunnen steeds herzien worden op elk moment en zonder wachtperiode van in voege treding.

8. HERROEPINGSRECHT

Volgens de wet inzake de bescherming van de consument van 6 april 2010 Art.47 heeft de klant een herroepingsrecht. Hij kan de overeenkomst zonder kosten noch opgave van redenen beëindigen gedurende een termijn van veertien kalenderdagen.

9. BEPALINGEN BIJ TERUGNAME

In het geval dat een produkt niet conform is aan het bestelde en/of de klant niet tevreden is over het produkt , kan deze dit produkt terugsturen binnen een periode van 14 dagen te rekenen vanaf de leveringsdatum. Alleen produkten die teruggezonden worden in de originele verpakking komen in aanmerking voor terugname. Het produkt moet helemaal in orde zijn voor verdere verkoop. Alle produkten die beschadigd zijn, gedragen zijn, waarvan de verpakking beschadigd is zullen niet teruggenomen worden noch omgewisseld worden. Er kan dan ook geen sprake zijn van een terugstorting van het betaalde bedrag. In alle andere gevallen zal de klant via overschrijving een terugstorting ontvangen. De verzendkosten voor de terugzending zijn ten laste van de klant. Alle terugzendingen gebeuren naar Jam’Shop, Chaussée de Nivelles 18-20 te 1420 Braine l’Alleud ter attentie van de dienst Ondersteuning.

10. GARANTIE

Voor de klanten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van levering.

11. VERANTWOORDELIJKHEID

Jam’Shop kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor materiële en/of lichamelijke schade, voor indirect nadeel, verlies van winst,verlies of enige andere schade die voortvloeit uit de levering van goederen.In geval van een gegronde klacht, ontvankelijk verklaard door Jam’Shop bvba, zal de verantwoordelijkheid van de firma steeds begrensd zijn tot een vervanging van het betrokken produkt. Er zal verder geen schadevergoeding of straf geëist kunnen worden.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Voor alle clausules van deze algemene voorwaarden, als ook voor de transacties die worden verricht door de firma Jam’shop, is het Belgische recht van toepassing. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Nivelles bevoegd.